Οι οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάμειξης PFT της σειράς HM – αναμιγνύουν συνεχώς και πλήρως όλα τα ξηρά βιομηχανοποιημένα κονιάματα με βάση το τσιμέντο σε ένα έτοιμο προς χρήση υλικό. Το μηχάνημα χαρακτηρίζεται από τον εύκολο χειρισμό και φιλικό προς τη συντήρηση, χάρη στον τρόπο μετάδοσης της κίνησης. Ανάλογα με την έκδοση της σειράς, οι οριζόντιοι αναμείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνο με σακιά ή προαιρετικά με σακιά ή σιλό ή μόνο με σιλό.

Η έκδοση HM 2006 400V είναι ένας αποδεδειγμένος, ιδιαίτερα ισχυρός οριζόντιος αναμείκτης συνεχούς ανάμειξης για σακιά. Εναλλακτικά, το μηχάνημα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί κάτω από σιλό χρησιμοποιώντας το σύστημα πνευματικής μεταφοράς. Το HM 2006 400V διαθέτει ελαστικό σωλήνα ανάμιξης και διαθέτει ενσωματωμένη ρύθμιση νερού με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Διατίθεται επίσης ως έκδοση 230 V και 400 V.