• Μονωτικά κονιάματα
  • Επισκευαστικά κονιάματα
  • Κονιάματα για επικόλληση και επισκευή τοιχοποιίας
  • Τελικά επιχρίσματα
  • Αυτοεπιπεδούμενα έως 60 l/min