• Χαμηλό ύψος πλήρωσης, ταιριάζει εύκολα σε σχεδόν όλους τους οριζοντίους αναμείκτες
  • Πλαστικό δοχείο υλικού – εύκολο στον καθαρισμό
  • Μεταβλητή παροχή υλικού και με αλλαγή του ρότορα – στάτορα (αντλία D ή R)
  • Πρακτικό, συμπαγές
  • Πλήρωση από κουβά ή οριζόντιο αναμείκτη
  • Μεγάλη παροχή και απόσταση μεταφοράς του υλικού
  • Γρήγορος καθαρισμός και συντήρηση
  • Χωράει σε κάθε ΙΧ τύπου station wagon χωρίς αποσυναρμολόγηση.