Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο επεξεργασίας στο εργοτάξιο. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη/τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια SWING PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Μπορούν να ψεκαστούν και έτοιμα λεπτά αντλήσιμα υλικά χωρίς διαλύτες έως μέγιστο μέγεθος κόκκων 8mm. Τροφοδοτείται με υλικά από κουβάδες ή οριζόντιο αναμεικτη. Σε συνδυασμό με αεροσυμπιεστή και παρελκόμενα ψεκασμού, η SWING L μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή σοβάδων και χρωμάτων.