Οι οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάμειξης PFT της σειράς HM – αναμιγνύουν συνεχώς και πλήρως όλα τα ξηρά βιομηχανοποιημένα κονιάματα με βάση το τσιμέντο σε ένα έτοιμο προς χρήση υλικό. Το μηχάνημα χαρακτηρίζεται από τον εύκολο χειρισμό και φιλικό προς τη συντήρηση χάρη στον τρόπο μετάδοσης της κίνησης. Ανάλογα με την έκδοση της σειράς, οι οριζόντιοι αναμείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνο με σακιά ή προαιρετικά με σακιά ή σιλό ή μόνο με σιλό.

Το HM 2002 είναι ένας οριζόντιος αναμείκτης συνεχούς ανάμειξης για σακιά. Το HM 2002 διαθέτει ελαστικό σωλήνα ανάμιξης και διαθέτει ενσωματωμένη ρύθμιση νερού με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για όλα τα προαναμεμιγμένα ξηρά κονιάματα με μέγιστο μέγεθος κόκκων 4 mm.