• Επιχρίσματα παντός τύπου
  • Τσιμεντοκονίες κλπ
  •  Σε τρόφιμα με ανοξείδωτο κάδο