Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο του εργοταξίου. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη/τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια ZP3 PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Η αντλία μεταφοράς κονιάματος μπορεί να αντλεί το σοβά η τα διάφορα κονιάματα τοιχοποιίας απευθείας και συνεχόμενα από όλους τους τύπους αναμεικτών. Η παροχή του υλικού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοταξίου, αλλάζοντας τις στροφές του κινητήρα(έκδοση με ρυθμιστή στροφών ).Διατίθεται ενσύρματος τηλεχειρισμός για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την PFT ZP 3 XL.