Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο επεξεργασίας στο εργοτάξιο. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη / τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια SWING PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Χάρη στην τεχνολογία RotaAirless, η αντλία υψηλής πίεσης λειτουργεί χωρίς βαλβίδες. Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει την ποιότητα του ψεκασμού. Η παροχή του υλικού ειναι μεταβαλλόμενη χάρη στον ρυθμιστή στροφών που διαθέτει. Μπορούν να ψεκαστούν και έτοιμα λεπτά αντλήσιμα υλικά (κουβά-οριζόντιος αναμείκτης) χωρίς διαλύτες έως μέγιστο μέγεθος κόκκων 3 mm. Σε συνδυασμό με αεροσυμπιεστή και με τα κατάλληλα παρελκόμενα, η SWING L airless μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την εφαρμογή σοβάδων και χρωμάτων