Για εργασίες λείανσης και στίλβωσης  σε τοίχους, δάπεδα και οροφές. 

Κατάλληλο για: σοβάδες, στόκους, μπετά, ξύλα, γυψοσανίδες.