Έτοιμα ξηρά βιομηχανοποιημένα κονιάματα με βάση το τσιμέντο όπως:

  • Σοβάδες
  • Λάσπη κτίσματος
  • Κόλλες
  • Επισκευαστικά