Όλα τα κονιάματα  που μπορούν να δουλευθούν και μία κλασική μπετονιέρα.

Π.χ σοβάς παραδοσιακός ή έτοιμος, λάσπη παραδοσιακή ή έτοιμη και πολλά άλλα.