Ο αναμικτήρας PFT MULTIMIX είναι κατάλληλος για ανάμιξη διαφόρων συστατικών, ξηρού κονιάματος με βάση το τσιμέντο, καθώς και των δικών σας μιγμάτων. Το υλικό χύνεται απευθείας στον  κάδο  και ανακατεύεται με την προδιαγραφόμενη ποσότητα υγρού. Οι λεπίδες ανάστροφης περιστροφής εξασφαλίζουν ένα ομοιογενές μείγμα κονιάματος, εξοικονομώντας χρόνο. Το μείγμα αδειάζετε  γρήγορα και καθαρά μέσω μιας επίπεδης θύρας στο κάτω μέρος του κάδου ανάμιξης. Σε συνδυασμό με μια πρέσα μεταφοράς της PFT, είναι δυνατή η ημιαυτόματη εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρέσα  μεταφοράς της PFT μεταφέρει το έτοιμο υλικό απευθείας στη θέση επεξεργασίας του.