Οι αντλίες ανάμιξης – που ονομάζονται επίσης και μηχανές γύψου ή αντλίες σοβατίσματος – τύπου PFT G 4 είναι κατάλληλες για όλα τα βιομηχανοποιημένα ξηρά κονιάματα , με βάση γύψο, ασβέστη και τσιμέντο. Ο κάδος του υλικού διαχωρίζεται από τη μονάδα ανάμιξης και άντλησης. Η G 4, η οποία λειτουργεί συνεχώς και πλήρως αυτόματα, μπορεί να ξεκινήσει και να ξαναγεμίσει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να τροφοδοτηθεί με σακιά αλλά και με το σύστημα πνευματικής μεταφοράς PFT SILOMAT απευθείας από το σιλό.

Η PFT G 4 προσφέρει υψηλή παροχή και απόσταση μεταφοράς του κονιάματος και μπορεί να συνδυαστεί με ολόκληρο το πρόγραμμα μηχανών PFT. Η έκδοση FC-230V είναι ιδανική για ανακαίνιση. Διαθέτει inverter με ποτενσιόμετρο για έλεγχο της ταχύτητας και ενίσχυση της ροπής.