Οι οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάμειξης PFT της σειράς HM – αναμιγνύουν συνεχώς και πλήρως όλα τα ξηρά βιομηχανοποιημένα κονιάματα με βάση το τσιμέντο σε ένα έτοιμο προς χρήση υλικό. Το μηχάνημα χαρακτηρίζεται από τον εύκολο χειρισμό και φιλικό προς τη συντήρηση χάρη στον τρόπο μετάδοσης της κίνησης. Ανάλογα με την έκδοση της σειράς, οι οριζόντιοι αναμείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνο με σακιά ή προαιρετικά με σακιά ή σιλό ή μόνο με σιλό.
Το HM 24 400V είναι το μηχάνημα για πολλές χρήσεις μεταξύ των συνεχών οριζόντιων αναμεικτών PFT. Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία οποιουδήποτε έτοιμου ξηρού κονιάματος με βάση ασβέστη και τσιμέντο έως και μέγεθος κόκκου 4 mm. Χάρη στην τεχνολογία της PFT, το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα και εύκολα είτε με σακιά είτε με το σύστημα πνευματικής μεταφοράς PFT SILOMAT.