Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο του εργοταξίου. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη / τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια ZP3 PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Η ZP 3 L είναι μια γενικής χρήσης αντλία με μηχανική ρύθμιση ταχυτήτων Vario για συνεχή μεταβλητή ρύθμιση των στροφών του κινητήρα. Έτσι ο ρυθμός παράδοσης του υλικού είναι συνεχώς προσαρμόσιμος ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο ενσωματωμένος πιεσοστάτης επιτρέπει στο μηχάνημα να ξεκινάει και να σταματάει μέσω της παροχής αέρα από τον ψεκαστήρα.