Διάφορα αντλήσιμα κονιάματα όπως:

  • Σοβάδες
  • Επισκευαστικά
  • Είτε από μπετονιέρα είτε από οριζόντιο αναμείκτη