Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο του εργοταξίου. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη / τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια ZP3 PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Η πρέσα μεταφοράς υλικών ZP3 M χαρακτηρίζεται από τη συμπαγή σχεδίαση, το μικρό βάρος και τη βέλτιστη παροχή σχεδόν όλων των υλικών. H ZP3 M χρησιμοποιείται και για την επεξεργασία ετοίμων βιομηχανοποιημένων κονιαμάτων. Η ικανότητα μεταφοράς μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις υλικού. Η αντλία ZP3 M διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη πίεσης για τον αεροσυμπιεστή. Επίσης διαθέτει υποδοχή για ενσύρματο τηλεχειριστήριο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή της.