Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο επεξεργασίας στο εργοτάξιο. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη/τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια SWING PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Η PFT SWING M FC-230V είναι το μικρότερο μοντέλο της σειράς. Η αντλία λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα και διαθέτει ηλεκτρονική άμεση κίνηση 1,5 kW. Η παροχή του υλικού είναι μεταβαλλόμενη χάρη στον ρυθμιστή στροφών που διαθέτει. Μπορούν να ψεκαστούν και έτοιμα λεπτά αντλήσιμα υλικά σε (κουβά) χωρίς διαλύτες έως μέγιστο μέγεθος κόκκων 3 mm.(Με τα κατάλληλα παρελκόμενα) Η συμπαγής PFT SWING M FC-230V χωράει σε κάθε ΙΧ τύπου station wagon χωρίς αποσυναρμολόγηση.