Οι αντλίες ανάμιξης – που ονομάζονται επίσης και μηχανές γύψου ή αντλίες σοβατίσματος – τύπου PFT G 4 είναι κατάλληλες για όλα τα βιομηχανοποιημένα ξηρά κονιάματα , με βάση γύψο, ασβέστη και τσιμέντο. Ο κάδος του υλικού διαχωρίζεται από τη μονάδα ανάμιξης και άντλησης. Η G 4, η οποία λειτουργεί συνεχώς και πλήρως αυτόματα, μπορεί να ξεκινήσει και να ξαναγεμίσει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να τροφοδοτηθεί με σακιά αλλά και με το σύστημα πνευματικής μεταφοράς PFT SILOMAT απευθείας από το σιλό.

Η PFT G 4 προσφέρει υψηλή παροχή και απόσταση μεταφοράς του κονιάματος και μπορεί να συνδυαστεί με ολόκληρο το πρόγραμμα μηχανών PFT.Το μοντέλο G 4 smart απευθύνεται ειδικά σε χρήστες που πρέπει να δώσουν προσοχή στον προϋπολογισμό τους αλλά δεν θέλουν να παραιτηθούν από την ποιότητα. Διατίθεται και έκδοση με αντλία νερού