• Επιχρίσματα παντός τύπου
  • Τσιμεντοκονίες κλπ
  • Σε τρόφιμα με ανοξείδωτο κάδο