Ονομασία: COMP

Τύπος: P (έμβολο), M (μεμβράνη), R (περιστροφή)

Έξοδος (l / min): 250 400 V

Φάσεις: 3 Ph

Hertz: 50 Hz

Παραδείγματα:

– COMP M-250-X0 εύχρηστο, 400 V, 3 Ph, 50 Hz

– COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz

– COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz