Υλικά σε σκόνη παραδείγματος χάριν:

  • Γυψοσοβάς
  • Τσιμεντοσοβάς