Τα πνευματικά συστήματα μεταφοράς SILOMAT από την PFT έχουν σχεδιαστεί για την πλήρως αυτόματη, χωρίς σκόνη μεταφορά υλικού του προαναμεμιγμένου στεγνού κονιάματος από το σιλό στο χώρο επεξεργασίας. Διατίθενται διάφορα μοντέλα που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων.

Το PFT SILOMAT trans plus bag είναι ένα σύστημα πνευματικής μεταφοράς και η πλήρωση του μπορεί να γίνει από σακιά ή σιλό. Με μεγάλη απόσταση μεταφοράς, είναι ιδανικό για εργοτάξια χωρίς χώρο για σιλό. Ο κάδος με την ειδική σχάρα για το σκίσιμο των σακιών προσφέρει χαμηλό ύψος πλήρωσης. Ο καινοτόμος εξαερισμός εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη και πλήρη πλήρωση του κάδου. Το PFT SILOMAT trans plus bag διαθέτει έναν ισχυρό περιστροφικό αεροσυμπιεστή με ισχύ 7,5 kW. Με ένα εξάρτημα της PFT, το σύστημα πνευματικής μεταφοράς SILOMAT trans plus bag μπορεί να μετατραπεί για χρήση με τεχνολογία σιλό.