Με μέγιστη ικανότητα ανάμιξης 90 l/min και μέγεθος κόκκου 16 mm, ο οριζόντιος συνεχόμενος αναμείκτης PFT LOTUS XXL Bag είναι ασυναγώνιστος. Με ελάχιστη προσπάθεια το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τα συστήματα πνευματικής μεταφοράς της PFT.