Διάφορα αντλήσιμα κονιάματα όπως:

  • Αυτοεπιπεδούμενα
  • Επισκευαστικά
  • Επίστρωση δαπέδου (από βαρέλα )
  • Σκυρόδεμα