Οι αντλίες μεταφοράς υλικών αναλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού στο χώρο του εργοταξίου. Οι αντλίες μεταφοράς υλικών από την PFT είναι κατάλληλες για την επεξεργασία όλων των έτοιμων αντλήσιμων ξηρών κονιαμάτων με βάση τον ασβέστη / τσιμέντο, καθώς και για υγρά και παστοειδή προϊόντα . Με την οικογένεια ZP3 PFT, η PFT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Το μοντέλο ZP 3 XXL FC-400V είναι μια αντλία για εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς παράδοσης και αποστάσεις μεταφοράς του υλικού. Ειδικά χαρακτηριστικά είναι ο κινητήρας 13 kW και η μακριά φλάντζα εξόδου του κονιάματος για κόκκους υλικού έως 14 mm. Η αντλία μεταφοράς κονιάματος ZP 3 XXL FC-400V μπορεί να αντλεί το σοβά ή τα διάφορα κονιάματα τοιχοποιίας απευθείας και συνεχόμενα από όλους τους τύπους αναμεικτών ή βαρέλα . Η παροχή υλικού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αλλάζοντας τις στροφές του κινητήρα. Διατίθεται ενσύρματος τηλεχειρισμός για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την PFT ZP 3 ΧXL.