Οι αντλίες ανάμιξης – που ονομάζονται επίσης και μηχανές γύψου ή αντλίες σοβατίσματος – τύπου PFT G 4 είναι κατάλληλες για όλα τα βιομηχανοποιημένα  ξηρά κονιάματα , με βάση γύψο, ασβέστη και τσιμέντο. Ο κάδος του  υλικού διαχωρίζεται από τη μονάδα ανάμιξης και άντλησης. Η G 4, η οποία λειτουργεί συνεχώς και πλήρως αυτόματα, μπορεί να ξεκινήσει και να ξαναγεμίσει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να τροφοδοτηθεί  με σακιά αλλά και με το σύστημα πνευματικής  μεταφοράς PFT SILOMAT απευθείας από το σιλό.

Η PFT G 4 προσφέρει υψηλή παροχή και απόσταση μεταφοράς του κονιάματος και μπορεί να συνδυαστεί με ολόκληρο το πρόγραμμα μηχανών PFT. Με την ευέλικτη έκδοση G 4 FC-230 / 400V με inverter , ένας απλός διακόπτης είναι  αρκετός  για να ρυθμίσετε την ισχύ  του μοτέρ  της μηχανής.