• Επικόλληση μονωτικών πλακών
  • Γέμισμα πλαισίων, και αρμών λιθόστρωσης
  • Αρμολόγηση τοιχοποιίας
  • Ενέματα πλήρωσης.