Το PFT ZARGOMAT pro είναι ένας επαγγελματικός ψεκαστήρας για χρήση με το ένα χέρι. Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή κόλλας σε μονωτικές πλάκες, καθώς και κατά την αρμολόγηση τοιχοποιίας ή σε ενέματα πλήρωσης. Το PFT ZARGOMAT συνδεμένο με μια μηχανή PFT, μπορεί να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την μηχανή, μέσω ενός διακόπτη επαφής κατά την λειτουργία της λαβής.

Ταυτόχρονα, η βαλβίδα εμβόλου στον ψεκαστήρα ανοίγει ή κλείνει. Αυτό σημαίνει ότι κανένα υλικό δεν βγαίνει από το πιστόλι μετά το κλείσιμο. Το αποτέλεσμα είναι καθαρή και αποτελεσματική εργασία χωρίς απώλεια υλικού. Ένας περιστρεφόμενος ταχυσύνδεσμος επιτρέπει τον χειρισμό του χωρίς κούραση. Ένα ειδικό εξάρτημα διατίθεται για τον ψεκασμό παστοειδών κονιαμάτων.