• Αστάρια
  • Πλαστικά και ακρυλικά  χρώματα
  • Ακρυλικούς  στόκους
  • Χρώματα υδρύαλου
  • Πυροπροστασίας
  • Αντισκωρικής  βάσης
  • Βερνίκια
  • Αλκυδικά  χρώματα-ρυπολίνες