Η PFT SAMBA XL χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό έτοιμων υλικών σε κουβά. Όπως στόκους, χρώματα, βερνίκια και για την εφαρμογή τους εύκολα, με ακρίβεια και γρήγορα σε τοίχους και οροφές χρησιμοποιώντας το πιστόλι ψεκασμού. Η PFT SAMBA XL λειτουργεί με ηλεκτρική αντλία εμβόλου, η οποία ρούφα  και πρεσάρει το χρώμα μέσω της κίνησης του εμβόλου.

Μια βαλβίδα ελέγχου ρυθμίζει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας, η οποία εμφανίζεται σε ψηφιακή οθόνη. Το μοντέλο έχει ρυθμό παράδοσης έως 5,5 l/min και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για ιξώδη υλικά. Ένα κιτ μετατροπής για ψεκασμό με υποστήριξη αέρα επιτρέπει νέες διακοσμητικές  εφαρμογές.