• Κατάλληλο για υλικά από κουβά και σακί
 • Ρυθμιζόμενη παροχή υλικού
 • Ενσωματωμένο μανόμετρο πίεσης του κονιάματος
 • Ελαστική ζώνη ανάμιξης για απλό καθαρισμό, με φλάντζες για αντλίες Α, Β και D ( ρότορας στάτορας )
 • Λύνεται εύκολα στα επιμέρους κομμάτια

– Κινητήρας με την βάση (a): 30 kg
– Κάδος αναμείξεις με μονάδα αντλίας (b): 28 kg
– Πλαίσιο (c): 64 kg
– Αναδευτήρας (d): 3 kg

 • Με εξωτερικό δονητή στον εξοπλισμό
 • Διαφορετικός τρόπος μίξης χάρη σε δύο εισαγωγές νερού
 • Εύκολος χειρισμός στην έναρξη λειτουργίας, στην τροφοδοσία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό
 • Αναδιπλούμενος κινητήρας
 • Χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα
 • Χωράει σε κάθε Ι.Χ. τύπου station wagon
 • Θέση για την αλλαγή ρότορα/στάτορα
 • Κωνικός κάδος ανάμιξης για βέλτιστη ροή υλικού
 • Μεγάλο άνοιγμα για την τροφοδοσία του υλικού
 • Δουλεύει δυνατά και αξιόπιστα με φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας