• στόκος σε σκόνη (σακιά)
  • στόκος έτοιμος σε μορφή πάστας (κουβάς)