Τα πνευματικά συστήματα μεταφοράς SILOMAT από την PFT έχουν σχεδιαστεί για την πλήρως αυτόματη, χωρίς σκόνη μεταφορά υλικού του προαναμεμιγμένου στεγνού κονιάματος από το σιλό. Διατίθενται διάφορα μοντέλα που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων.

Το ισχυρό PFT SILOMAT trans plus διατίθεται προαιρετικά ως σύστημα σιλό βαρύτητας ή πιέσεως. Ανάλογα με το μοντέλο, η απόσταση μεταφοράς μπορε να είναι πάνω από εκατό μέτρα. Όσον αφορά το χειρισμό και τη μεταφορά, το SILOMAT trans plus χαρακτηρίζεται από πολλές ευκολίες, όπως ενσωματωμένες θέσεις ανύψωσης για γερανό και πτυσσόμενες λαβές. Η φλάντζα του δοχείου μεταφοράς του SILOMAT μπορεί να συνδεθεί με το σιλό με μερικά απλά βήματα. Το SILOMAT trans plus διαθέτει έναν ισχυρό περιστροφικό αεροσυμπιεστή 5,5kw ή 7,5kw.