Κατάλληλο για

  • κατεργασία σοβά, ασβέστη, πηλού και τσιμέντου
  • φινιρίσματα γύψου και σοβά.