Εύχρηστος λειαντήρας με δυνατότητα ψεκασμού νερού.  Χαμηλές στροφές λειτουργίας και μεγάλη σπογγώδης επιφάνεια εργασίας εξασφαλιζουν ιδανικό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα με σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου εργασίας.